Et samlet kulturtilbud i Asker

Kulturlivet i Asker er mangfoldig, og Asker har en rik kulturhistorie og kulturinstitusjoner med langt virke. Det finnes frivillige organisasjoner innen de fleste kulturuttrykk. Asker kulturhus ligger sentralt og har en viktig rolle i kommunens samlede kulturliv.

Med denne kulturkalenderen håper kulturhuset å kunne presentere kulturtilbud på alle kulturarenaer i Asker kommune. Kulturarrangører i Asker kan legge inn informasjon om sine arrangement og de står derved ansvarlig for de opplysninger som publiseres. Det er gratis å benytte kulturkalenderen.

Formålet med kalenderen er at innbyggere og besøkende raskt skal kunne finne ut av hva som skjer på kulturfronten i Asker. Dette er en kulturkalender for tradisjonelle kulturuttrykk: Kunst, musikk, teater, litteratur, dans, film, sirkus, foredrag og lokalhistorie. Vi vil være ”strenge” slik at kalenderen fremstår som det den er ment å være – en ren kulturkalender.

Pressen vil via denne kalenderen raskt kunne orientere seg i hva som skjer i Asker. Arrangement som vekker pressens særlige interesse vil kunne få utdypende omtale dersom nødvendige kontaktopplysninger er oppgitt av arrangør.

Dersom du ønsker å delta i en spesiell gren av kulturlivet, vil du kunne sjekke Asker kommunes register over alle registrerte frivillige organisasjoner i Asker.

Vi ønsker deg velkommen til Askers kulturliv som nyter, bidragsyter eller som aktivt utøvende. Ved eventuelle spørsmål om kulturkalenderen kontakt eirik.kyrkjeeide@asker.kommune.no