Et samlet kulturtilbud i Asker

Kulturlivet i Asker er mangfoldig, og Asker har en rik kulturhistorie og kulturinstitusjoner med langt virke.
Det finnes frivillige organisasjoner innen de fleste kulturuttrykk.

Med denne kulturkalenderen håper kulturhuset å kunne presentere kulturtilbud på alle kulturarenaer i Asker kommune. Kulturarrangører i Asker kan legge inn informasjon om sine arrangement og de står derved ansvarlig for de opplysninger som publiseres. Det er gratis å benytte kulturkalenderen.

Formålet med kalenderen er at innbyggere og besøkende raskt skal kunne finne ut av hva som skjer på kulturfronten i Asker. Dette er en kulturkalender for tradisjonelle kulturuttrykk: Kunst, musikk, teater, litteratur, dans, film, sirkus, foredrag og lokalhistorie. Vi vil være ”strenge” slik at kalenderen fremstår som det den er ment å være – en ren kulturkalender.

Pressen vil via denne kalenderen raskt kunne orientere seg i hva som skjer i Asker. Arrangement som vekker pressens særlige interesse vil kunne få utdypende omtale dersom nødvendige kontaktopplysninger er oppgitt av arrangør.

Dersom du ønsker å delta i en spesiell gren av kulturlivet, vil du kunne sjekke Asker kommunes register over alle registrerte frivillige organisasjoner i Asker.

Vi ønsker deg velkommen til Askers kulturliv som nyter, bidragsyter eller som aktivt utøvende. Ved eventuelle spørsmål om kulturkalenderen kontakt hanne.huseby.aune@asker.kommune.no